cialis levitra gratis de prueba
Ddavp 10 mg online price
Waarom verzekeren Back to overview Print E-mail

Vragen die ons regelmatig gesteld worden zijn: is het wel nodig om reisverzekering af te sluiten? Ik ben toch al tegen ziektekosten in het buitenland verzekerd bij mijn zorgverzekeraar? Ons advies? Sluit altijd een reisverzekering af als u op reis gaat!

Meestal dekt uw huidige zorgverzekering de kosten van medische hulp binnen Europa. Gaat u verder weg dan is het beter om ook medische kosten mee te verzekeren. Uw zorgverzekering dekt alleen de kosten tot aan het bedrag welke in Nederland gebruikelijk is. De reisverzekering dekt ook de volgende situaties:

Hulp van de Alarmcentrale.
Diefstal /vermissing van geld en goederen.
Extra kosten bij acute problemen (bijvoorbeeld langer hotelverblijf door calamiteiten).
Kosten om de reis vroegtijdig af te breken (ziekte of ongeval).
Bijzonder vervoer op medische indicatie (ambulance en ambulancevliegtuig, gipsvluchten).
Een opsporings- of reddingsoperatie (bijvoorbeeld de inzet van een helikopter).
Extra reis- en verblijfskosten wanneer de partner in het buitenland in het ziekenhuis terecht komt.
Kosten indien je in het buitenland komt te overlijden (begrafenis- of crematiekosten ter plaatse of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland).

 
buy Levitra with mastercard online pharmacy