cialis levitra gratis de prueba
Ddavp 10 mg online price
Disclaimer Back to overview Print E-mail

Belangrijke informatie voor bezoekers van de Peterman-Moral website.

 

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

 


Peterman-Moral B.V. besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. Peterman-Moral B.V. is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij - zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt - deze corrigeren.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Op alle via deze website door Peterman-Moral B.V. aangeboden accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd 'reisproducten') zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede specifieke voorwaarden van Peterman-Moral B.V. voor het online reserveren van reisproducten. Op alle reisproducten door Peterman-Moral aangeboden, is tevens het Nederlands recht van toepassing.  

 

Hyperlinks

 

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Peterman-Moral B.V. beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Peterman-Moral B.V. is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.  

 

Bescherming intellectueel eigendom

 

Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie') is het intellectueel eigendom van Peterman-Moral B.V. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van Peterman-Moral B.V. vereist. Het gebruik van de naam en het merk Peterman-Moral B.V. is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Peterman-Moral B.V. 

 

Veranderingen site/aanbod

 


Peterman-Moral B.V.  behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten. 

 

Voorwaarden Peterman-Moral B.V.

 

Wij hanteren naast de ANVR Reisvoorwaarden, ook onze eigen voorwaarden. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in artikel 1 lid 4 kunnen deze bepalingen geen afbreuk doen aan deze reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

 
buy Levitra with mastercard online pharmacy